Faseha

Faseha News

ވާހަކަ

1 min read

“ތެދެއް ބުނަންތަ…؟ އަހަރެން އިޝީއާއި ވަރަށް ލައިކްވޭ… އަޒްކާއަށް އަހަންނަށް ބިޓްރޭ ވުމުން އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ބޯ ސަކަރާތްވެފަ….

1 min read

ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ތެދުވެ ޖޯލީގައި ހަށިގަނޑު ސީދާކޮށްލިއެވެ. ދެއަތުން ދެލޯ ކައިރި ފޮހެލަމުން އޭނާ ދިމާ ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު…

1 min read

އަނާން ފަރީދު އޮއްސެމުންދާ އިރާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ޝިޔާނާގެ ލޮލުންވަނީ ކަރުނަ ހިލިފައެވެ. މިއަދު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ޝިޔާނާ…

1 min read

ޒާހިރާ ހަސަން އައިޝާ އޭނާގެ ބޭބެ ނާޒިމްގެ ކޮޓަރި ސާފުކުރަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެވެ. ކޮޓަރީގެ އެތަންމިތަނުގައި އަންނައުނާއި…

1 min read

ސީމާ ހަސަން “މަންމާ މިދަނީ!” އަހަރެން ކުޑަދޮރުން ބޯ ދިއްކޮށްލުމަށްފަހު ތިރީގައި ހުރި މަންމައާ ދިމާއަށް ގޮވާލީމެވެ. އޭރު މަންމަ،…

1 min read

ނަސްރުﷲ ޚަލީލް އޮއްސެމުންދާ އިރާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ޝިޔާނާގެ ލޮލުން ވަނީ ކަރުނަ ހިލިފައެވެ. މިއަދު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި…

1 min read

އަމާނީ އަބްދުއްލަތީފް ފާތުން އޭނާގެ 28 އަހަރުވީ ބޭބެގެ ކޮޓަރި ސާފު ކުރުމުގައި މަޝްޢޫލު ވެގެން އުޅުނެވެ. ކޮޓަރި ސާފުނުކޮށް…

1 min read

ޝިފާ ޢުމަރު އޮއްސެމުންދާ އިރާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ގޮނޑުދޮށުގައި އިން ޝިޔާނާގެ ލޮލުން ވަނީ ކަރުނަ ހިލިފައެވެ. މިއަދު ފުރޮޅުލީ…

1 min read

އިނާޔަތު އަލީ އޮއްސެމުން އައި އިރާއިއެކު އުޑުމައްޗަށް އަންނަމުންދާ ރީތި ކުލަވަރުތައް ބަލަން ގޮނޑުދޮށުގައި އިން އައިޝާ އިނީ ފުން…

Copyright © Faseha All rights reserved