Faseha

Faseha News

ކުޅިވަރު

1 min read

ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުކަމުން މުޙައްމަދު އާދަމް އިސްތިޢުފާ ދީފިއެވެ. ދިރާގު ދިވެހި ޕްރެމިއަރ ލީގުގެ ފުލުގައި މިވަގުތު އޮތް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުކަމުން…

1 min read

ވޮލީބޯޅައިގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ، އެފްއައިވީބީން ކުރީގެ އެގްޒެކަޓިވް ކޮމިޓީ (އެކްސްކޯ)އާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހަވާލުކުރަން އެންގި…

1 min read

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގްގައި އަލުން ވާދަ ކުރަމުން އަންނަ ނޯވިޗް ސިޓީން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ…

Copyright © Faseha All rights reserved