Faseha

Faseha News

vaguthu

Fast, Reliable and Unbiased News from the Republic of Maldives! www.vaguthu.mv
1 min read

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެގައުމުގެ އެމަޖެންސީ ތެލުގެ ރިޒާވް މާކެޓަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާ އިން މި ނިންމުން ނިންމާފައި…

Copyright © Faseha All rights reserved