Faseha

Faseha News

timesmv

1 min read

މުޙައްމަދު ޝުހާދު ޒިންބާބްވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ މިއަދު ފަސްތާނަލައިފިއެވެ. މުގާބޭ އަވަހާރަވީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާދެމުން…

1 min read

– ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫއަށް މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުން…

Copyright © Faseha All rights reserved