Faseha

Faseha News

hoaramv

1 min read

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޤައުމީ ޕްރެސް ކުލަބެއް އުފެއްދެވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ….

1 min read

މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ސަޕްލައިކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަން…

1 min read

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޅާފައިވާ ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކޯޓުގައި ތާވަލުކޯށްފައިވާ މިއަދުގެ ޝަރީޢަތެއް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް…

Copyright © Faseha All rights reserved