Faseha

Faseha News

cnmmv

CNM (Channel News Maldives) provides day to day news and information from the Maldives and around the world.
1 min read

މުނިފޫހިފިލުވުން / ވާހަކަ ވާހަކަ: ޓިކާނާ ފަތުހުﷲ އަހުމަދު 2 ގަޑިއިރު ކުރިން 0 ކޮމެންޓް Tweet   ވާހަކަ:…

1 min read

ހުސްވެފައިވާ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބާ ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި…

Copyright © Faseha All rights reserved