Faseha

Faseha News

aisha

Developer
1 min read

ރަށަށް ދިޔަ ދިގު ދަތުރު މަތީގައި ފާރޫޤާއި ފަރުޒާނާއަށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން މަލާކްގެ މޫނަށް ބެލެމުން ދިޔައީ އެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް…

1 min read

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިލި ފެނިލުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރާ ކުޅެލީ ހަމަ އޭނާއެވެ. ބަލާބެލުމަށް މީހެއްގެ…

1 min read

ބިނައިން ޕްރޮސްޓޭޓް ހައިޕާޕްލޭސިއާ، ބީޕީއެޗް ނުވަތަ ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ދުޅަވެ ބޮޑުވުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމާ ގުޅިގެން ފިރިހެނުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ…

1 min read

“އަހަރުމެން ބުނާ އެއްޗަކާ ދެކޮޅު ހަދަން ތީ އަދި ކާކުތަ؟ އެނ؟” ފަރުޒާނާ އެހެން ބުނެލީ އޭނަ ކާން އުޅުނު…

1 min read

އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ…

1 min read

ހާމަ އެމްއާރްއައި މެޝިނެއްގެ މޭޒު މަތީގައި އޭނަ ބޭއްވިގެން ދިޔަ ހިނދު މަލާކްގެ އަތްފައި އިންތިހާއަށް ފިނިވެފައިވިއެވެ. އޭނަ ބޭއްވިފައި…

1 min read

މިއީ ”ވާހަކަ މަންތްލީ ޗެލެންޖް“ގެ މެއި މަހުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކަ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ…

Copyright © Faseha All rights reserved