Faseha

Faseha News

addulive

adduLIVE is for Investigative Reporting to engage and empower the public through investigative journalism and groundbreaking storytelling in order to spark action, improve lives and protect our democracy.
1 min read

ޕީއެންސީން ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލު މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެންސީގެ ނައިބު…

Copyright © Faseha All rights reserved