Faseha

Faseha Community

1 min read

ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އިންޓަވިއުކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސްކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި…

Copyright © Faseha All rights reserved